countdown

Time limit: 0.35s Memory limit: 64MB Input: Output:

Fan al jocului Countdown, în special a rundei cu numere, Sean vrea să se folosească de cunosțintele lui de informatică. El amintește regulile pentru cei ce nu urmăresc show-ul:

  • Jocul contine două seturi de numere: unul cu numere mari (25, 50, 75 și 100) și unul cu numere mici, care conține fiecare număr de la 1 la 10 de 2 ori (1, 1, 2, 2, ..., 10, 10)
  • Concurentul alege în total 6 numere: între 0 și 4 numere din setul cu numere mari iar restul numerelor până la 6 din setul numerelor mici
  • Folosind operațiile aritmetice elementare (+,,,/+, -, *, /) și unele din numerele alese, concurentul va trebui să obțină un număr aleator de 3 cifre
  • Soluția nu trebuie să conțină o fracție sau un număr negativ la niciun pas

Sean își alege un set de 6 numere conform regulilor și își pune m întrebări: dacă este posibil să se obtina numărul x, care este numărul minim de numere necesare pentru a-l obține?

Date de intrare

Pe prima linie se găsesc cele 6 numere pe care Sean le poate folosi. Apoi, pe următoarele linie se citește numărul m, urmând câte o linie pentru fiecare întrebare, x.

Date de ieșire

Pentru fiecare întrebare se cere pe fiecare linie numărul minim de numere folosit, urmat de operațiile efectuate. Dacă nu este posibil să se obțină numărul cerut, se va afișa "IMPOSSIBLE".

Restricții și precizări

  • 1 ≤ m ≤ 1 000
  • Orice soluție corectă va fi acceptată
  • Expresia nu va conține spații

Exemplu

stdin

1 2 3 4 25 50
3
102
660
991

stdout

3 (1+50)*2
6 (1+4+25)*(50/2-3)
IMPOSSIBLE

Log in or sign up to be able to send submissions!