Reactor Nuclear

Time limit: 4s
Memory limit: 512MB
Input:
Output:

Aurel a fost angajat de curând la Cernavodă. Fiindcă nu știe cu ce se mănâncă meseria de inginer, vă cere ajutorul vostru în rezolvarea următoarei probleme: el are mai multe materiale de diverse tipuri așezate într-o zona pătrată, de dimensiune N×NN \times N, divizată în N2N^2 zone de câte 1 m21 \text{ m}^2. Formal, Aurel are o matrice AA cu NN linii și NN coloane, în care elementul Ai,jA_{i, j} reprezintă tipul de material din zona corespunzătoare.

Aurel știe că puterea emisă de materialul de pe linia ii și coloana jj, power(i,j)\text{power}(i, j), este egală cu:

power(i,j)={(k,l) ki;lj;Ai,j=Ak,l}.\text{power}(i, j) = \left| \left\{ \left(k, l\right) |\ k \le i; l \le j; A_{i, j} = A_{k, l} \right\} \right|.

Cerință

Aurel vrea să afle puterea totală emisă de materiale. Pentru că nu este bun la calcule și nici la programare, vă cere vouă ajutorul. Determinați suma tuturor puterilor emise de materiale, adică

i=1Nj=1Npower(i,j).\sum_{i = 1}^N \sum_{j = 1}^N \text{power}(i, j) .

Date de intrare

Pe prima linie se află numărul natural NN. Pe următoarele NN linii se găsesc câte NN numere, unde al jj-lea număr de pe linia i+1i + 1 reprezintă tipul de material de pe linia ii și coloana jj.

Date de ieșire

Se va afișa un singur număr, suma tuturor puterilor emise de materiale.

Restricții și precizări

  • 1N2 0001 \le N \le 2\ 000;
  • 1Ai,jN2,i,j{1,2,...,N}1 \le A_{i, j} \le N^2, \forall i, j \in \left\{ 1, 2, ..., N \right\};
  • Pentru teste în valoare de 33 de puncte se garantează că N300N \le 300;
  • Pentru restul de 67 de puncte nu se aplică alte restricții.

Exemplul 1

stdin

5
9 9 2 1 3
1 2 2 4 1
2 2 3 5 1
6 4 4 7 7
3 6 8 8 8

stdout

41

Explicație

Imaginea de mai jos ilustrează primul test.

Tabelul următor conține puterea fiecărui material:

1 2 1 1 1
1 1 3 1 3
1 3 1 1 4
1 1 2 1 2
1 2 1 2 3

Exemplul 2

stdin

1
1

stdout

1

Log in or sign up to be able to send submissions!