Personality Test

Time limit: 0.05s
Memory limit: 1MB
Input:
Output:

Andrei locuiește pe bulevardul Daciei și dorește să își găsească un prieten nou de pe aceeași stradă. Fiind interesat de personalități puternice, el a studiat fiecare vecin în ultima săptămână și a asociat fiecăruia un scor, număr natural.
Spunem că un individ cu scorul AA are o personalitate mai puternică decât un individ cu scorul BB, dacă cel mai mare exponent care apare în descompunerea în factori primi a lui AA este mai mare decât cel mai mare exponent care apare în descompunerea în factori primi a lui BB. În cazul în care aceste valori sunt egale, atunci factorul prim maxim cu exponentul maxim din AA trebuie să fie mai mare decât factorul prim maxim cu exponentul maxim din BB pentru ca primul individ să aibă o personalitate mai puternică decât al doilea. Dacă nici acest criteriu nu decide, atunci se consideră că individul cu scorul mai mare are o personalitate mai puternică.

Cerință

Dându-se NN, numărul de vecini ai lui Andrei, și scorurile asociate lor, să se determine scorul vecinului cu cea mai puternică personalitate.

Date de intrare

Pe prima linie se găsește un număr natural, NN (cu semnificația din enunț). Pe a doua linie se vor găsi NN numere naturale, al ii-lea dintre acestea reprezentând scorul vecinului ii.

Date de ieșire

Pe prima linie se va găsi un singur număr natural, reprezentând scorul persoanei cu care Andrei dorește să se împrietenească.

Restricții și precizări

  • 1N10 0001 \leq N \leq 10 \ 000;
  • 22 \leq scorul oricărui vecin de-al lui Andrei 100 000 \leq 100 \ 000.

Exemplul 1

stdin

6
864 540 972 432 27000 4802

stdout

972

Explicație

864=2533864 = 2^5 \cdot 3^3
540=22335540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5
972=2235972 = 2^2 \cdot 3^5
432=2433432 = 2^4 \cdot 3^3
27000=23335327000 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3
4802=2744802 = 2 \cdot 7^4

Cei mai mari exponenți sunt la numerele 864864 și 972972. Dintre cele două numere, 972972 este scorul vecinului cu personalitatea cea mai puternică, conform celui de-al doilea criteriu.

Exemplul 2

stdin

4
45 81 27 50

stdout

81

Explicație

45=32545 = 3^2 \cdot 5
81=3481 = 3^4
27=3327 = 3^3
50=25250 = 2 \cdot 5^2

Cea mai puternică personalitate este a vecinului cu scorul 8181, deoarece exponentul 44 este mai mare decât ceilalți exponenți atunci când se compară personalitățile.

Exemplul 3

stdin

3
75 50 75

stdout

75

Explicație

75=35275 = 3 \cdot 5^2
50=25250 = 2 \cdot 5^2

Conform celui de-al treilea criteriu, vecinul cu scorul 7575 are personalitatea cea mai puternică.

Log in or sign up to be able to send submissions!