Problem #5

Polybius

Time limit: 0.1s
Memory limit: 4MB
Input: polybius.in
Output: polybius.out

Polybius

Cifrul Polybius este un cifru folosit de Grecii Antici care are la bază un tabel de 5 linii și 5 coloane pentru a cripta sau decripta un șir de caractere. Pentru criptare, luăm fiecare caracter din șir și afișăm linia și coloana din tabel unde se află caracterul. Pentru decriptare afișăm caracterul care se află în tabel la linia și coloana dată.

De exemplu, folosind tabelul:

# 1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H I K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z

Împreună cu șirul INF, afișăm 243321 deoarece litera I se află pe poziția (2, 4), litera N se află pe poziția (3, 3) iar litera F se află pe poziția (2, 1).

Cerința

Se dă un număr p, un șir de caractere t de 25 de caractere corespunzător tabelului și un șir de caractere s. Să se determine:

1. Pentru p = 1, să se cripteze șirul s, format doar din litere mari, folosind tabelul t.

2. Pentru p = 2, să se decripteze șirul s, format doar din cifre, folosind tabelul t.

Date de intrare

Fișierul de intrare polybius.in conține pe prima linie numărul p, pe a doua linie șirul t format din 25 de caractere, reprezentând toate elementele tabelului, de la stânga la dreapta și de sus în jos. A treia linie șirul de litere s care trebuie criptat, dacă p=1, respectiv șirul de cifre care trebuie decriptat, dacă p=2.

Date de ieșire

Pentru p = 1, fișierul de ieșire polybius.out va conține pe prima linie rezultatul criptării. Cifrele se afișează fără spațiu între ele.

Pentru p = 2, fișierul de ieșire polybius.out va conține pe prima linie rezultatul decriptării.

Restricții și precizări

  • 1 ≤ p ≤ 2
  • lungimea șirului t este de 25 de caractere
  • 1 ≤ lungimea șirului de litere s ≤ 500.000
  • Se garantează că toate caracterele din s sunt incluse în șirul t și caracterele din t sunt distincte două câte două.
  • O literă din alfabet va lipsi întotdeauna din tabel, fiind un tabel 5x5 iar alfabetul are 26 de caractere.

Exemplul 1:

polybius.in

1
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
ANAAREMERE

polybius.out

11331111421532154215

Exemplul 2:

polybius.in

2
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
11331111421532154215

polybius.out

ANAAREMERE

Explicație

Tabelul din exemple corespunzător șirului este acesta:

# 1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H I K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z

General info

Uploader: AlexVasiluta

Submissions