Donjon

Time limit: 0.03s Memory limit: 1MB Input: donjon.in Output: donjon.out

Căpcăunul cel rău o ține captivă pe frumoasa prințesă într-un castel izolat, într-un turn înalt. RAU-Gigel prinde de veste și se duce într-un suflet să o salveze. El trebuie să treacă un canal de apărare de lungime KK, așezând NN pietre de dimensiuni egale cu unitatea, în formă de trepte de înălțimi hh, h+1h+1, h+2h+2, h+3h+3, ..., h+K1h+K-1. Prima treaptă trebuie să aibă cel puțin o piatră, iar dacă o singură piatră rămâne nedistribuită, toată construcția se face una cu pământul.

Dacă se cunosc: numărul NN de pietre magice și distanța KK dintre poziția lui RAU-Gigel și donjonul prințesei, putem să aflăm dacă RAU-Gigel va reuși să construiască treptele?

RAU-Gigel își încearcă șansele. Un eșec va însemna renunțarea la prințesă. O reușită însă, va conduce la o surpriză din partea căpcăunului, acesta îl va supune pe RAU-Gigel la o nouă provocare:

RAU-Gigel, flăcăul meu,
Te voi provoca la greu!
De testu’-l vei câștiga,
Pe prințesă vei avea!

Și îi propune următorul test: „vom alege, pe rând, câte o treaptă dintre cele construite de tine și vom dărâma din ea oricâte pietre, minim una, cel mult toate. Prea-frumoasa prințesă va rămâne cu acela dintre noi, care va dărâma și ultima piatră”. RAU-Gigel va începe primul, iar atât RAU-Gigel cât și căpcăunul vor juca responsabil, adică vor face întotdeauna alegerea cea mai bună în interesul propriu. Reușește RAU-Gigel să elibereze prințesa?

De exemplu, daca avem N=5N = 5 și K=2K = 2, RAU-Gigel construiește 22 trepte de înălțimi 22 și 33, astfel nu rămân pietre nefolosite. Să vedem acum cine va câștiga cea de-a doua provocare. RAU-Gigel va alege primul. El poate alege prima treaptă și poate dărâma toate pietrele de pe ea, însă aceasta va fi o alegere greșita, întrucât căpcăunul va dărâma la rândul lui toate pietrele de pe treapta a doua, păstrând prințesa captivă. Așadar, RAU-Gigel nu va începe prin a dărâma toate pietrele de pe o treaptă.

O altă variantă ar fi ca RAU-Gigel să aleagă prima treaptă, de unde să dărâme o singură piatră. Aceasta iarăși ar fi o mutare greșită, căpcăunul ar dărâma la rândul său două pietre de pe treapta a doua, iar acum, orice alegere ar face RAU-Gigel, ar pierde.

Cu siguranță, RAU-Gigel va alege treapta a doua de unde va dărâma o singură piatră. Căpcăunul nu va avea ieșire din această situație: dacă dărâmă ambele pietre de pe oricare treaptă, RAU-Gigel le va dărâma pe celelalte două și va câștiga, dacă căpcăunul dărâmă numai o piatră de pe oricare treaptă, RAU-Gigel va alege o piatră de pe cealaltă treaptă, apoi din nou, va lua fiecare câte o piatră, și căpcăunul nu va mai avea ce dărâma, iar RAU-Gigel va pleca cu prea frumoasa fată.

Cerință

Se vor testa mai multe scenarii de tipul celui de mai sus.

Date de intrare

Fișierul de intrare donjon.in conține pe prima linie numărul QQ reprezentând numărul de scenarii, apoi pe următoarele QQ rânduri se vor afla câte două numere NN și KK separate cu un spațiu, cu semnificația din enunț.

Date de ieșire

Fișierul donjon.out va conține QQ rânduri pe care se află răspunsurile la cele QQ scenarii, astfel: dacă RAU-Gigel nu reușește să construiască treptele, se va răspunde cu litera mare C. Dacă reușește să construiască treptele, se va răspunde cu x yx \ y, separate printr-un spațiu, unde xx este litera mare C dacă căpcăunul câștigă proba a doua, respectiv litera mare G dacă RAU-Gigel salvează prințesa, iar yy este un număr natural nenul reprezentând numărul de pietre folosite de RAU-Gigel pentru prima treaptă.

Restricții și precizări

  • 1Q101 \leq Q \leq 10
  • 2N10182 \leq N \leq 10^{18}
  • 2K1092 \leq K \leq 10^9
  • Pentru teste în valoare de 20 de puncte: Q5Q \leq 5, N10N \leq 10 pentru toate scenariile.
  • Teste în valoare de 30 de puncte sunt favorabile lui RAU-Gigel pentru toate scenariile, în sensul că, dacă acesta trece de prima provocare și reușește să construiască treptele conform cerinței, atunci se garantează că va câștiga și cea de-a doua provocare.

Exemplu

donjon.in

3
5 2
6 3
5 3

donjon.out

G 2
C 1
C

Explicație

Avem 33 scenarii.

În primul scenariu sunt 55 pietre, iar lățimea canalului este 22. Răspunsul pentru acest scenariu va fi G 2 pentru că RAU-Gigel reușește la ambele provocări, iar prima treaptă construită are 22 pietre (vezi explicația mai sus).

Pentru scenariul al doilea, avem N=6N = 6 și K=3K = 3. RAU-Gigel trece de prima proba și construiește cele 33 trepte: 11, 22, 33. Dar, oricum ar încerca să le dărâme, căpcăunul va avea ultima aruncare. Răspunsul pentru acest scenariu va fi C 1 pentru că, deși RAU-Gigel trece de prima provocare așezând o piatră ca primă treaptă, el pierde jocul final.

Pentru ultimul scenariu, răspunsul este C, RAU-Gigel nu poate construi 33 trepte cu 55 pietre, conform cerinței, care să îi asigure trecerea către donjonul prințesei.

Log in or sign up to be able to send submissions!