Apgreid

Time limit: 0.1s Memory limit: 128MB Input: apgreid.in Output: apgreid.out

Yamada, cel mai bun jucător al jocului Forest of Savior, se pregătește pentru a participa într-o bătălie împreună cu coechipierii săi. Pentru a câștiga această luptă, Yamada trebuie să se folosească de diverse obiecte magice pe care le-a obținut de-a lungul timpului.

Obiectele cu puteri magice ale lui Yamada sunt de trei tipuri:

 • Cărți de vrăji. Dacă personajul are puterea PP și citește o carte de putere magică xx, atunci puterea personajului va deveni PxP^x.
 • Poțiuni. Dacă personajul are puterea PP și bea o poțiune de putere magică xx, atunci noua lui putere va fi P+xP + x.
 • Nestemate. Dacă personajul are puterea PP și sparge o piatră prețioasă de putere magică xx, atunci noua putere obținută va fi PxP \cdot x.

Personajul lui are o putere inițială P0P_0, iar fiecare dintre aceste obiecte, după ce este folosit, îi va schimba puterea acestuia în mod ireversibil. De exemplu, dacă personajul lui Yamada începe cu puterea inițială P0=3P_0 = 3, după folosirea unei poțiuni de putere magică 22 puterea personajului crește și devine egală cu 55. Utilizarea ulterioară a unei cărți de vrăji de putere magică 33 îi va crește personajului puterea la 125125.

Yamada își poate folosi obiectele în orice ordine, dar fiind copleșit de numărul de moduri în care își poate folosi obiectele, vă cere ajutorul vostru!

Cerință

Ajutați-l pe Yamada să determine:

 1. Dintre toate obiectele avute la dispoziție, care este cea mai puternică carte de vrăji, care este cea mai puternică poțiune și care este cea mai puternică nestemată.
 2. În ce ordine ar trebui să se folosească de obiectele magice astfel încât, la final, puterea personajului său să fie maximă.
 3. Care este puterea maximă pe care o poate atinge personajul său. Fiindcă acest număr poate fi foarte mare, Yamada vrea doar să afle care ar fi restul împărțirii acestui număr la 1 000 000 0071 \ 000 \ 000 \ 007.

Date de intrare

Pe prima linie din fișierul de intrare apgreid.in se va află valoarea TT, care reprezintă cerința care trebuie rezolvată și poate avea una din valorile 11, 22 sau 33.

Pe următoarea linie se află numerele naturale MM și P0P_0, reprezentând, în ordine, numărul total de obiecte pe care le are Yamada, respectiv puterea inițială a personajului său.

Pe fiecare dintre următoarele MM linii, se află descrierea câte unui obiect magic. Linia ii (1iM1 \leq i \leq M) conține un caracter de tip literă lil_i, care reprezintă tipul obiectului (c — carte de vrăji, p — poțiune și n — nestemată) și un număr xix_i, reprezentând puterea magică în funcție de tipul obiectului. Valorile lil_i și xix_i sunt despărțite printr-un spațiu.

Date de ieșire

Pentru cerința T=1T = 1, pe prima linie a fișierului de ieșire apgreid.out se vor afișa trei numere naturale reprezentând, în ordine, cea mai mare puterea magică a unei cărți de vrăji, a unei poțiuni respectiv a unei nestemate.

Pentru cerința T=2T = 2, în fișierul de ieșire se vor afișa pe MM linii diferite perechile de caractere și numere, reprezentând tipul și puterea obiectelor în ordinea în care Yamada ar trebui să le folosească pentru a maximiza puterea personajului său. Fiecare linie va conține un caracter ll (care va fi unul dintre c, p sau n) separat printr-un spațiu de un număr xx care reprezintă puterea magică a obiectului respectiv. Dacă există mai multe moduri de a obține puterea maximă, oricare dintre ele va fi considerat corect.

Pentru cerința T=3T = 3, pe prima linie a fișierului de ieșire se va afișa un număr întreg, reprezentând restul împărțirii puterii maxime pe care o poate atinge personajul lui Yamada la 1 000 000 0071 \ 000 \ 000 \ 007.

Restricții și precizări

 • 1T31 \leq T \leq 3
 • 1M100 0001 \leq M \leq 100 \ 000
 • 1P01 000 000 0001 \leq P_0 \leq 1 \ 000 \ 000 \ 000
 • li{l_i \in \lbracec,, n,, p}\rbrace pentru orice 1iM1 \leq i \leq M
 • 1xi1 000 000 0001 \leq x_i \leq 1 \ 000 \ 000 \ 000 pentru orice 1iM1 \leq i \leq M
 • Dacă T=1T = 1, atunci Yamada are cel puțin un obiect magic din fiecare din cele trei tipuri.
# Punctaj Restricții
1 19 T=1T = 1
2 13 T=2T = 2, 1M1 0001 \leq M \leq 1\ 000
3 17 T=2T = 2
4 9 T=3T = 3, 1M1 0001 \leq M \leq 1\ 000, 1xi1 0001 \leq x_i \leq 1\ 000
5 11 T=3T = 3, 1xi1 0001 \leq x_i \leq 1\ 000
6 12 T=3T = 3, 1M1 0001 \leq M \leq 1\ 000
7 19 T=3T = 3

Exemplul 1

apgreid.in

1
6 3
p 1
n 3
c 10
n 2
p 12
p 8

apgreid.out

10 12 3

Exemplul 2

apgreid.in

2
2 3
c 3
p 2

apgreid.out

p 2
c 3

Exemplul 3

apgreid.in

3
2 3
p 2
c 3

apgreid.out

125

Log in or sign up to be able to send submissions!