p13

Time limit: 0.1s Memory limit: 64MB Input: p13.in Output: p13.out

Se dau NN numere naturale care conțin în scrierea lor doar cifre din mulțimea {0,1,2,3,4}\{0, 1, 2, 3, 4 \}. În continuare prin număr special se înțelege un număr natural în care apare cel puțin o cifră impară și fiecare cifră impară apare de număr par de ori.

Cerințe

  1. Să se calculeze numărul de elemente din șirul dat care sunt numere speciale.
  2. Să se calculeze numărul secvențelor din șirul dat care au lungimea cel mult egală cu KK și în care un singur element este număr special.
  3. Să se determine și să se afișeze pentru fiecare secvență de lungime KK numărul minim de elemente care ar trebui eventual eliminate astfel încât concatenând elementele rămase să obținem un număr special, iar dacă din secvență nu se poate obține un număr special atunci se va afișa 1-1.

Date de intrare

În fișierul p13.in se găsesc pe prima linie, separate prin câte un spațiu, CC, NN și KK, unde CC reprezintă cerința ce trebuie rezolvată, NN numărul de valori care trebuie citite, KK lungimea cerută la cerințele 22 și 33. Pe a doua linie, separate prin câte un spațiu se află cele NN numere.

Date de ieșire

În fișierul p13.out se va scrie pe prima linie, valoarea obținută pentru cerințele 11 și 22, iar pentru cerința 33 se vor afișa valorile obținute separate prin câte un spațiu.

Restricții și precizări

  • 1C31 \leq C \leq 3
  • 1KN100 0001 \leq K \leq N \leq 100 \ 000
  • Fiecare număr din șir este un număr natural cu cel mult 66 cifre.
# Punctaj Restrictii
1 21 C=1C = 1
2 40 C=2C = 2
3 39 C=3C = 3

Exemplul 1

p13.in

1 4 3
121 423 43 3003

p13.out

2

Explicație

Numerele speciale sunt 121121 și 30033003

Exemplul 2

p13.in

2 4 3
121 423 43 3003

p13.out

6

Explicație

Secvențele de lungime cel mult 33 care conțin exact un singur număr special sunt: 121121, 121 423121 \ 423, 121 423 43121 \ 423 \ 43, 30033003, 43 300343 \ 3003, 423 43 3003423 \ 43 \ 3003

Exemplul 3

p13.in

3 4 3
121 423 43 3003

p13.out

0 0

Explicație

Prin concatenare ambele secvente de lungime 33 devin numere speciale 1214234312142343 si 423433003423433003.

Log in or sign up to be able to send submissions!