Trafalet

Time limit: 0.5s Memory limit: 128MB Input: trafalet.in Output: trafalet.out

David este mare zugrav și nu se duce nicăieri fără trafaletul său magic. El are la dispoziție o matrice AA cu NN linii și MM coloane, care este colorată în alb și negru, asemenea unei table de șah. Fiecare celulă a matricei conține o valoare asociată.

David vopsește o submatrice cu alb sau negru la alegere. Trafaletul adună automat (pentru că este magic) valorile din celulele vopsite care nu își schimbă culoarea, și scade valorile din celulele vopsite care își schimbă culoarea. Rezultatul acestui calcul este punctajul lui David.

O submatrice a unei matrice AA cu NN linii și MM coloane este descrisă de două celule din matrice, colțul stânga-sus (l1,c1)(l_1,c_1) și colțul dreapta-jos (l2,c2)(l_2,c_2) al submatricei. Submatricea conține elementele A[l][c]A[l][c] pentru 1l1ll2N1 \leq l_1 \leq l \leq l_2 \leq N și 1c1cc2M1 \leq c_1 \leq c \leq c_2\leq M.

Cerință

Cum David nu a reușit până acum să combine zugrăvitul și programarea, vă roagă pe voi să îl ajutați să obțină punctajul maxim!

Date de intrare

Pe prima linie a fișierului de intrare trafalet.in se află două numere, NN și MM.
Pe următoarele NN linii se află câte MM numere naturale, reprezentând elementele matricei AA. Numerele aflate pe aceeași linie a fișierului de intrare sunt separate prin câte un spațiu.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire trafalet.out conține punctajul maxim pe care îl poate obține David.

Restricții și precizări

  • 1N,M5001 \leq N, M \leq 500.
  • Valorile din celulele matricei AA sunt numere naturale mai mici decât 1 000 000 0001 \ 000 \ 000 \ 000.
# Punctaj Restricții
1 40 N,M50N, M \leq 50
2 28 N,M150N, M \leq 150
3 32 Fără restricții suplimentare.

Exemplul 1

trafalet.in

3 3 
1 2 1
3 5 2
1 2 4

trafalet.out

5

Explicație

În figura de mai jos submatricea selectată (indicată de un chenar albastru) este vopsită în alb.
Punctajul este 5=522+45 = 5 - 2 - 2 + 4, și acest punctaj este maxim. Această soluție nu este unică.

Exemplul 2

trafalet.in

4 5
6 2 8 1 5
4 9 7 3 2
1 5 3 6 8
7 3 2 9 4

trafalet.out

19

Explicație

În figura de mai jos submatricea selectată (indicată de un chenar albastru) este vopsită în alb.
Punctajul este 19=2+81+5+97+325+36+8+32+9419 = -2 + 8 - 1 + 5 + 9 - 7 + 3 - 2 - 5 + 3 - 6 + 8 + 3 - 2 + 9 - 4, și acest punctaj este maxim.

Log in or sign up to be able to send submissions!