Problem #172

minarea

Time limit: 0.01s
Memory limit: 128MB
Input: minarea.in
Output: minarea.out

O furnică se deplasează în sistemul de coordonate xOy. Furnica pleacă din origine. Dacă furnica se găsește la coordonatele (x,y) atunci ea se va deplasa în linie dreaptă în unul din următoarele șase puncte:

  1. (x+1,y+1)
  2. (x+2,y+2)
  3. (x+3,y+3)
  4. (x+1,y-1)
  5. (x+2,y-2)
  6. (x+3,y-3)

Furnica se va deplasa astfel încât în niciun moment al deplasării să nu se găsească într-un punct de coordonată y negativă. La final furnica va ajunge pe axa Ox.

Cerință

Cunoscând numărul de deplasări de fiecare din cele șase tipuri să se aleagă o ordine în care acestea pot fi efectuate astfel încât suprafața delimitată inferior de axa Ox și superior de traseul furnicii să aibă aria minimă.

Date de intrare

Fișierul de intrare minarea.in va conține 6 numere naturale a, b, c, d, e, f separate prin câte un spațiu, reprezentând numărul de deplasări de tip 1, 2, 3, 4, 5 respectiv 6.

Date de ieşire

Fișierul de ieșire minarea.out va conține un singur număr reprezentând aria minimă.

Restricţii și precizări

  • 1 ≤ a,b,c,d,e,f ≤ 1 000 000 000
  • a+2b+3c=d+2e+3f
  • pentru teste în valoare de 10 puncte c=f=0

Exemplu

minarea.in

2 0 1 1 2 0

minarea.out

13

Explicații

Aria minimă este 13. Această arie poate fi obținută în mai multe moduri. În figura de mai jos sunt descrise toate cele șase moduri în care traseul furnicii și axa Ox ar putea delimita o suprafața de arie 13.

minarea.in

219 221 5 108 47 158

minarea.out

1760

Explicații

Aria minimă este 1760.

General info

Uploader: liviu

Author: Adrian Panaete, Mihai Ciucu

Source: ONI 2017 XI-XII: Ziua 2 Problema 2

Submissions