Marytone Contest | tablou

This was the problem page during the contest. Access the current page here.
Time limit: 0.1s Memory limit: 4MB Input: tablou.in Output: tablou.out

Enunț

Definim un număr natural “tablou” XX dacă și numai dacă:

  • XX este compus;
  • Există AA și BB numere naturale, astfel încât A×B=X,2ABX2A \times B = X, 2 \leq A \leq B \leq \frac{X}{2} cu proprietatea că există o matrice de forma dreptunghiulară cu lățimea AA si lungimea BB, astfel încât suma oricăror AA numere este pozitivă (0)(\geq 0) și există BB numere, astfel încât suma celor BB numere este divizibilă cu XX;
  • Fiecare număr din coordonatele (lin,col)(lin, col) va fi sub forma: lin×col×(Acol+1)×(Blin+1)lin \times col \times (A - col + 1) \times (B - lin + 1);
  • Liniile vor fi numerotate de la 11 la AA, iar coloanele vor fi numerotate de la 11 la BB;

De exemplu, 25 este un număr “tablou”, deoarece pot forma matricea de formă dreptunghiulară cu lățimea 5 și lungimea 5, arătând astfel:

Oricum am alege 55 numere din matricea respectivă, suma celor 5 numere va fi pozitivă și există cele 55 numere 4040, 4040, 4040, 4040 și 4040, ale căror sumă este 40+40+40+40+40=200=25×840 + 40 + 40 + 40 + 40 = 200 = 25 \times 8, deci suma a celor 55 numere se divide cu 2525.
Fiind dat numărul NN și pe următoarele NN linii câte un număr XX, să se afișeze DADA dacă XX este un număr “tablou”, respectiv NUNU dacă XX nu este un număr “tablou”.

Cerință

Dat numărul natural NN și pe următoarele NN linii câte un număr XX, să se afișeze DADA dacă respectă proprietatea din enunț, respectiv NUNU dacă nu respectă proprietatea din enunț.

Date de intrare

În fișierul tablou.in se va afla numărul NN pe prima linie, iar pe următoarele NN linii se va afla câte un număr natural XX.

Date de ieșire

În fișierul tablou.out se va afla mesajul DADA dacă numărul XX este un număr “tablou”, respectiv NUNU dacă numărul XX nu este un număr “tablou”.

Restricții și precizări

  • 1N200.0001 \leq N \leq 200.000
  • 1X1.000.0001 \leq X \leq 1.000.000
  • Pentru 25 de puncte, 1N1.0001 \leq N \leq 1.000 și 1X1001 \leq X \leq 100
  • Pentru 4 puncte, fiecare X din fișierul de intrare nu este compus
  • 1 nu se ia în considerare ca număr compus

Exemplu:

tablou.in

3
25
13
18

tablou.out

DA
NU
NU

Explicații:

25 este un număr “tablou”, deoarece există matricea de formă dreptunghiulară cu lățimea 5 și lungimea 5 care are proprietatea specificată din enunț.
13 nu este un număr ”tablou”, deoarece nu este compus.
18 nu este un număr “tablou”, deoarece nu există o matrice de formă dreptunghiulară care are proprietatea specificată în enunț.

Log in or sign up to be able to send submissions!