lasere

Time limit: 0.2s Memory limit: 8MB Input: lasere.in Output: lasere.out

Se consideră un teren reprezentat printr-o matrice cu nn linii şi nn coloane având elemente numere naturale. În fiecare element al matricei este memorată înălţimea zonei de teren corespunzătoare ca poziţie elementului respectiv. Pe acest teren sunt amplasate mm lasere, în poziţii cunoscute. Un laser este îndreptat spre unul dintre cele 44 puncte cardinale, codificate prin numere astfel: Nord prin valoarea 11, Est prin valoarea 22, Sud prin valoarea 33 şi respectiv Vest prin valoarea 44. Fiecare laser va executa o singură tragere şi ca urmare va scădea cu 11 valorile tuturor elementelor din matrice din direcţia sa de tragere, exceptând poziţia laserului respectiv.

După efectuarea tuturor tragerilor, se caută poziţiile tuturor gropilor şi ale tranşeelor. Numim groapă un element din matrice pentru care toate cele 88 elemente învecinate pe linie, coloană sau diagonale au valori mai mari sau egale decât el. Numim tranşee o secvenţă maximală formată din două sau mai multe gropi situate pe aceeaşi linie, pe coloane consecutive. Secvenţa se numeşte maximală dacă nu mai poate fi prelungită la niciunul dintre capete.

Cerință

Cunoscând configuraţia terenului şi amplasarea laserelor, să se rezolve una dintre următoarele două cerinţe:

  1. să se determine numărul de gropi din teren, după executarea tragerilor;
  2. să se determine numărul de tranşee existente, după executarea tragerilor.

Date de intrare

Fişierul de intrare lasere.in conţine pe prima linie un număr natural cc care reprezintă cerinţa ce urmează să fie rezolvată (11 sau 22). Pe a doua linie se află două numere naturale nn şi mm, reprezentând numărul de linii şi de coloane ale matricei, respectiv numărul de lasere. Pe următoarele nn linii se află câte nn numere naturale, reprezentând elementele matricei. Pe următoarele mm linii sunt descrise cele mm lasere, câte un laser pe o linie. Pe o linie care descrie un laser se află 33 numere naturale i j di \ j \ d, cu semnificaţia că se află un laser pe linia ii şi coloana jj, care trage în direcţia dd. Valorile situate pe aceeaşi linie sunt separate prin spaţiu.

Date de ieșire

Fişierul de ieşire lasere.out va conţine pe prima linie un singur număr natural. Acest număr reprezintă numărul de gropi (dacă c=1c=1) sau numărul de tranşee (dacă c=2c=2).

Restricții și precizări

  • 4n2004 \leq n \leq 200;
  • 1m2001 \leq m \leq 200;
  • Numerotarea liniilor şi a coloanelor este de la 11 la nn.
  • Elementele matricei din fişierul de intrare sunt numere naturale de maxim 44 cifre.
  • Poziţiile laserelor sunt distincte.
  • Pentru teste valorând 30%30\% din punctaj cerinţa este 11.

Exemplul 1

lasere.in

1
5 3
1 1 3 4 5
8 7 6 5 4
9 3 5 6 7
1 1 1 9 8
1 1 1 5 6
2 3 3
4 4 4
1 4 2

lasere.out

6

Exemplul 2

lasere.in

2
5 3
1 1 3 4 5
8 7 6 5 4
9 3 5 6 7
1 1 1 9 8
1 1 1 5 6
2 3 3
4 4 4
1 4 2

lasere.out

1

Explicație

După ce acţionează laserele terenul arată astfel:

1 1 3 4 4
8 7 6 5 4
9 3 4 6 7
0 0 -1 9 8
1 1 0 5 6

Există 66 gropi şi o tranşee. Se număra gropile chiar dacă fac parte dintr-o tranşee.

Log in or sign up to be able to send submissions!