CifPrim

Time limit: 1.2s Memory limit: 64MB Input: Output:

Enunț

Se dă un număr natural nn și nn numere naturale. Să se afișeze în ordine crescătoare numerele care au suma cifrelor număr prim.

Date de intrare

Se citesc de la tastatură numărul nn, numărul de elemente din șir, și nn numere naturale, elementele șirului.

Date de ieșire

Se afișează în ordine crescătoare, separate printr-un singur spațiu, toate numerele din șir care au suma cifrelor număr prim.

Restricții și precizări

  • 1n1 000 0001 \leq n \leq 1\ 000\ 000;
  • Toate elementele șirului sunt numere naturale mai mici sau egale decât 1 000 000 0001\ 000\ 000\ 000.

Exemplu

stdin

5
27 11 8 20 56

stdout

11 20 56

Log in or sign up to be able to send submissions!