Problem CifPrim


Enunț

Se dă un număr natural \(n\) și \(n\) numere naturale. Să se afișeze în ordine crescătoare numerele care au suma cifrelor număr prim.

Date de intrare

Se citesc de la tastatură numărul \(n\), numărul de elemente din șir, și \(n\) numere naturale, elementele șirului.

Date de ieșire

Se afișează în ordine crescătoare, separate printr-un singur spațiu, toate numerele din șir care au suma cifrelor număr prim.

Restricții și precizări

  • \(1 \leq n \leq 100.000\);
  • Toate elementele șirului sunt numere naturale mai mici sau egale decât \(1.000.000.000\).

Exemplu

stdin

5
27 11 8 20 56

stdout

11 20 56

General info

ID: 75

Upload: AlexVasiluta

Input: Console Input

Memory limit: 64MB/16MB

Time limit: 1.2s

Author: Flavius Boian

Submissions

Special Submissions