Problem lexicografic


Se dă un șir v format din N elemente naturale nenule nu neapărat distincte. Asupra șirului putem aplica un singur tip de operație: interschimbarea a două elemente aflate pe poziții consecutive.

Cerință

Dându-se un număr natural K, se cere șirul minim lexicografic ce se poate obține prin aplicarea a cel mult K interschimbări de elemente de pe poziții consecutive.

Date de intrare

În fișierul lexicografic.in se află pe prima linie T, reprezentând numărul de teste. Urmează cele T teste, fiecare pe câte 2 linii. Pe prima linie din cadrul unui test se află două numere N și K separate prin spațiu. Pe linia a doua din cadrul unui test se află cele N elemente ale șirului separate prin spații.

Date de ieșire

În fișierul lexicografic.out se vor afișa cele T linii, câte una corespunzătoare răspunsului pe fiecare test. Linia corespunzătoare unui test va conține cele N elemente separate prin spații ale șirului minim lexicografic ce s-a obținut din șirul inițial, după aplicarea a cel mult K interschimbări de elemente de pe poziții consecutive.

Restricții

 • 1 ≤ N ≤ 250.000;
 • T ≤ 2500;
 • într-un fișier de intrare suma totală a lungimilor şirurilor corespunzătoare celor T teste nu va depăși 250.000;
 • 1 ≤ K ≤ N*(N-1)/2;
 • 1 ≤ v[i] ≤ N, pentru 1 ≤ i ≤ N;
 • Vă rugăm să acordați atenție tipului de date necesar pentru a citi valorea lui K;
 • Pentru acordarea punctajului pe un fișier de test este necesară rezolvarea corectă a tuturor celor T teste;
 • Pentru teste în valoare de 5 puncte se garantează K = N * (N – 1) / 2;
 • Pentru alte teste în valoare de 7 puncte se garantează K = 1;
 • Pentru alte teste în valoare de 23 de puncte se garantează T ≤ 10, N ≤ 50;
 • Pentru alte teste în valoare de 4 puncte se garantează T ≤ 10, N ≤ 100;
 • Pentru alte teste în valoare de 12 puncte se garantează T ≤ 10, N ≤ 500;
 • Pentru alte teste în valoare de 24 de puncte se garantează T ≤ 10, N ≤ 2000;
 • Un șir \(a_1,a_2,...,a_n\) este mai mic lexicografic decât un alt șir \(b_1,b_2,...,b_n\) dacă există un număr întreg p mai mic sau egal cu N astfel încât: \(a_1 = b_1, a_2 = b_2, ... , a_{p–1} = b_{p–1}\), iar \(a_p < b_p\).

Exemplu

lexicografic.in

3
5 2
4 2 3 1 1
4 3
2 1 3 4
6 4
5 3 5 3 4 6

lexicografic.out

2 3 4 1 1
1 2 3 4
3 3 5 4 5 6

Explicații

Pentru primul test:
Șirul este format din N = 5 elemente, și anume v=(4,2,3,1,1). Putem efectua K=2 interschimbări. Interschimbând elementele v[1] și v[2] obținem șirul (2,4,3,1,1), apoi după interschimbarea elementelor v[3] și v[2] se obține șirul minim lexicografic (2,3,4,1,1).

General info

ID: 7

Upload: liviu

Input: lexicografic.in/lexicografic.out

Memory limit: 128MB/8MB

Time limit: 1s

Author: Andrei Costin Constantinescu

Source: ONI 2019 XI-XII: Ziua 1, Problema 1

Submissions

Special Submissions