Triangulation

Time limit: 0.1s
Memory limit: 64MB
Input:
Output:

Anna a desenat un poligon cu nn vârfuri numerotate de la 00 la n1n – 1 în ordinea acelor de ceasornic. Mai târziu a triangulat poligonul desenând n3n – 3 diagonale care nu se care nu se intersectează cu excepția posibilă a vârfurilor. O diagonala este o linie dreapta între două vârfuri diferite care nu au o latura între ele.

Să definim mai întâi distanța de la vârful A la diagonala D. Să zicem că începem la vârful A și ne deplasăm la următorul vârf în ordinea acelor de ceasornic pâna ajungem la unul dintre vârfurile lui D. Numărul de muchii traversate il numim left_distance. Analog, right_distance este numărul de muchii traversate dacă începem de la A și ne deplasăm în direcția opusă acelor ceasului până ajungem la D. Distanța de la A la D este maximul dintre left_distance și right_distance.

În exemplul din imagine distanța de la vârful 0 la diagonala (1, 5) este 2 cu left_distance egal cu 1 și right_distance egal cu 2. Pentru diagonala (0, 5) distanț de la vârful 0 este 5, cu left_distance=5 și right_distance=2.

Anna vrea sa facă din acest lucru o provocare pentru Jacob. Jacob nu știe diagonalele desenate. El știe doar valoarea lui NN, dar o poate întreba pe Anna de mai multe ori desepre perechi de vârfuri și ea îi va spune dacă se găsește o muchie între vârfurile acelea. Scopul lui Jacob este să găsească cea mai apropiata (cu noțiunea de distanță de mai sus) diagonala desenata față de vârful 0. Îl veți ajuta să își îndeplinească scopul întrebând-o pe Anna un număr limitat de întrebări.

Restricții și precizări

 • 5n1005 \leq n \leq 100

Trebuie să implementați următoarea funcție în submisia voastră:

int solve (int x, int y)
 • xx: indicele primului vârf
 • yy: indicele celui de al doilea vârf
 • 0x,yn10 \leq x, y \leq n - 1
 • Dacă sunt mai multe diagonale cu aceeași distanță minimă, puteți să returnați oricare.

Funcția de mai sus poate apela următoarea funcție:

int query (int x, int y)
 • xx: indicele primului vârf
 • yy: indicele celui de al doilea vârf
 • 0x,yn10 \leq x, y \leq n - 1
 • returnează 1 dacă există o diagonală între xx și yy și 00 altfel.

Urmează un exemplu de input pentru evaluator și apelurile de funcții corespunzătoare. Inputul este cel desenat in imaginea de mai sus.

Singura linie din input corespunde lui nn.

Evaluatorul va afișa fiecare apel al lui query la stdout și trebuie să îi răspundeți manual cu 11 sau 00.

Punctare

Fie qq numărul de interogări ce le faceți pe un singur test. Totodată fie w=n(n3)2w = \frac{n ( n - 3)}{2}.

 • Dacă faci o interogare invalidă sau ghiciți răspunsul incorect veți primi 00% din puncte.
 • Dacă w<qw < q veți primi 00% din puncte pentru test.
 • Dacă n<qwn < q \leq w veți primi 10+60wqwn%10 + 60 \cdot \frac{w - q}{w - n} \% din puncte pentru un test.
 • Dacă qnq \leq n veți primi 100%100 \% din puncte pe test.

Log in or sign up to be able to send submissions!