binmat

Time limit: 0.07s
Memory limit: 3MB
Input: stdin
Output: stdout

Se dau două numere N și K. Să se printeze o matrice binară N x N în care fiecare pe fiecare linie și pe fiecare coloana să se regăsească K de 1.

Restricții și precizări

  • 1 ≤ K ≤ N ≤ 1 001
  • Pentru 18 puncte N ≤ 10
  • Pentru alte 12 puncte N ≤ 20
  • Pentru alte 16 puncte N ≤ 50
  • Pentru alte 16 puncte N ≤ 101
  • Pentru alte 16 puncte N ≤ 501
  • Pentru alte 22 puncte N ≤ 1 001

Exemplu

stdin

3 2

stdout

011
101
110

Problem info

ID: 61

Editor: liviu

Author:

Tags:

Log in or sign up to be able to send submissions!