Problem scara


Domnul G are de urcat o scară cu n trepte. În mod normal, la fiecare pas pe care îl face, el urcă o treaptă. Pe k dintre aceste trepte se află câte o sticlă cu un număr oarecare de decilitri de apă, fie acesta x. Dacă bea toată apa dintr-o astfel de sticlă, forţa şi mobilitatea lui G cresc, astfel încât, la următorul pas el poate urca până la x trepte, după care, dacă nu bea din nou ceva, revine la “normal”. Sticlele cu apă nu costă nimic. Cantitatea de apă conţinută de aceste sticle poate să difere de la o treaptă la alta.
Pe j trepte se află câte o sticlă cu băutura energizantă. Şi pentru aceste sticle, cantitatea de băutură energizantă poate să difere de la o treaptă la alta. Să presupunem că într-una dintre aceste sticle avem y decilitri de băutură energizantă. Dacă bea q (q≤y) decilitri dintr-o astfel de sticlă, la următorul pas G poate urca până la 2q trepte, după care şi în acest caz, dacă nu bea din nou ceva, el revine la “normal”. Însă băutura energizantă costă: pentru o cantitate de q decilitri consumaţi, G trebuie să plătească q lei grei.
Pot exista trepte pe care nu se află nici un pahar, dar şi trepte pe care se află atât o sticlă cu apă cât şi una cu băutură energizantă. În astfel de situaţii, nu are rost ca G să bea ambele băuturi deoarece efectul lor nu se cumulează; el poate alege să bea una dintre cele două băuturi sau poate să nu bea nimic.

Cerinţă

Determinaţi p, numărul minim de paşi pe care trebuie să îi facă G pentru a urca scara, precum şi suma minimă pe care trebuie să o cheltuiască G pentru a urca scara în p paşi.

Date de intrare

Fişierul text de intrare scara.in conţine:

  • pe prima linie un număr natural n, reprezentând numărul total de trepte;
  • pe cea de a doua linie un număr natural k, reprezentând numărul de trepte pe care se află sticle cu apă;
  • pe fiecare dintre următoarele k linii câte două numere naturale separate printr-un spaţiu, reprezentând numărul de ordine al treptei pe care se află o sticlă cu apă şi respectiv cantitatea de apă din acea sticlă exprimată în decilitri;
  • pe următoarea linie un număr natural j, reprezentând numărul de trepte pe care se află sticle cu băutură energizantă;
  • pe fiecare dintre următoarele j linii câte două numere naturale separate printr-un spaţiu, reprezentând numărul de ordine al treptei pe care se află o sticlă cu băutură energizantă şi respectiv cantitatea de băutură energizantă din acea sticlă exprimată în decilitri.

Date de ieşire

Fişierul text de ieşire scara.out va conţine o singură linie pe care vor fi scrise două numere naturale p c separate printr-un spaţiu, p reprezentând numărul minim de paşi, iar c suma minimă cheltuită.

Restricţii

  • n ≤ 120
  • 0 ≤ k ≤ n
  • 0 ≤ j ≤ n
  • Cantitatea de apă aflată în oricare sticlă este 1 ≤ x ≤ 100
  • Cantitatea de băutură energizantă aflată în oricare sticlă este 1 ≤ y ≤ 100

Exemple

scara.in

6
1
1 2
2
4 1
1 2

scara.out

3 2

scara.in

6
1
1 2
2
4 1
1 1

scara.out

4 1

General info

ID: 52

Upload: liviu

Input: scara.in/scara.out

Memory limit: 16MB/8MB

Time limit: 0.02s

Author: Stelian Ciurea

Source: OJI 2005 XI-XII: Problema 2

Submissions

Special Submissions