Problem numere


Fie a şi b două numere naturale nenule.

Cerinţă

Scrieţi un program care citeşte din fişierul de intrare două valori a şi b, determină numărul de numere naturale formate din exact a cifre care au fiecare produsul cifrelor egal cu b şi afişează în fişierul de ieşire restul împărţirii valorii determinate la numărul 9973.

Date de intrare

Fişierul de intrare numere.in conţine pe prima linie numerele a şi b despărţite printr-un spaţiu.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire numere.out va conţine pe prima linie o singură valoare care reprezintă restul împărţirii numărului de numere naturale formate din exact a cifre care au produsul cifrelor egal cu b la 9973.

Restricţii şi precizări

  • Pentru 10% din teste 1 ≤ a ≤ 6, 1 ≤ b ≤ 1000
  • Pentru 20% din teste 7 ≤ a ≤ 150, 1 ≤ b ≤100
  • Pentru 30% din teste 151 ≤ a ≤1000, 1≤ b ≤ 100
  • Pentru 40% din teste 1001 ≤ a ≤9000, 100≤ b ≤ 9000

Exemple

numere.in

3 9

numere.out

6

numere.in

4 15

numere.out

12

numere.in

1000 210

numere.out

833

Explicații

Pentru primul test:
Cele şase numere sunt:
119 133 191 313 331 911
Pentru al doilea test:
1135 1153 1315 1351 1513 1531 3115 3151 3511 5113 5131 5311

General info

ID: 47

Upload: liviu

Input: numere.in/numere.out

Memory limit: 16MB/8MB

Time limit: 0.04s

Author: Ilie Vieru

Source: OJI 2007 XI-XII: Problema 1

Submissions

Special Submissions