Problem #43

cerc

Time limit: 0.03s
Memory limit: 16MB
Input: cerc.in
Output: cerc.out

Se desenează n cercuri distincte în plan, numerotate cu numerele de la 1 la n. Pentru fiecare cerc k (k∈{1,2,...,n}) se cunosc: raza cercului, \(r_k\), şi coodonatele (\(x_k,y_k\)) ale centrului cercului, coordonate referitoare la reperul cartezian \(xOy\) cu originea în punctul \(O\) din plan. Din punctul \(O\), se desenează \(m\) drepte distincte, astfel încât pentru fiecare dreaptă, dintre cele \(m\) desenate, să existe cel puţin un cerc, dintre cele \(n\), al cărui centru să fie situat pe această dreaptă şi pentru fiecare cerc desenat, să existe o singură dreaptă, dintre cele \(m\) desenate, care să treacă prin centrul lui.

Cerinţă

Să se scrie un program care să se determine:
a) numărul m de drepte distincte;
b) cel mai mare număr q de cercuri, dintre cele n, exterioare două câte două, ale căror centre sunt situate pe o aceeaşi dreaptă care trece prin punctul O, dintre cele m desenate;
c) numărul p al dreptelor distincte, dintre cele m desenate, pe care sunt situate centrele a câte q cercuri, dintre cele n, exterioare două câte două.

Date de intrare

Fişierul de intrare cerc.in conţine:
n
x1 y1 r1
...
xn yn rn

  • pe prima linie, o valoare naturală nenulă n, reprezentând numărul de cercuri
  • următoarele n linii conţin câte trei numere naturale nenule, separate prin câte un spaţiu, care reprezintă coordonatele centrului \((x_1,y_1)\) şi raza \(r_1\) ale primului cerc,..., coordonatele centrului \((x_n,y_n)\) şi raza \(r_n\) ale celui de-al \(n\)-lea cerc

Date de ieşire

Fişierul de ieşire cerc.out va conţine o singură linie pe care se vor scrie cele trei numere naturale m, q şi p, separate prin câte un spaţiu.

Restricţii şi precizări

  • 1 ≤ n ≤ 2000; \(1 ≤ x_1,x_2,… ,x_n ≤ 1000\) ; \(1 ≤ y_1,y_2,…,y_n ≤ 1000\) ; \(1 ≤ r_1,r_2,…,r_n ≤ 70\)
  • dacă două cercuri, dintre cele n, au centrele în acelaşi punct din plan, atunci razele lor sunt distincte
  • două cercuri sunt exterioare dacă nu au niciun punct comun şi nici interioarele lor nu au puncte comune
  • Pentru rezolvarea cerinţei a) se acordă 20% din punctaj, pentru cerinţa b) 50% din punctaj şi pentru cerinţa c) 30% din punctaj.

Exemplu

cerc.in

12
2 6 1
3 9 1
4 12 3
4 4 2
9 9 2
10 10 6
12 12 1
6 3 1
10 5 1
14 7 2
14 7 1
12 4 2

cerc.out

4 3 2

Explicații

Sunt m=4 drepte distincte care conţin centrele celor 12 cercuri. Dreapta \(d_1\) trece printr-un singur centru de cerc, \(d_4\) trece prin 2 centre de cercuri exterioare.
Dreptele \(d_2\) şi \(d_3\) trec prin câte 3 centre de cercuri exterioare.
Numărul maxim de cercuri exterioare două câte două este q=3 iar centrele lor sunt situate pe \(d_2\) sau pe \(d_3\) (p=2).

General info

Uploader: liviu

Author: Carmen Minca

Source: OJI 2009 XI-XII: Problema 1

Submissions