matrice90

Time limit: 0.6s Memory limit: 6MB Input: Output:

Ezluci îți spune următoarele:

Atenție! Această problemă este una "de memorie". Nu o vei putea rezolva de 100 de puncte declarând o nouă matrice. Dacă nu îți place, dă-i skip!

Cerință

Se dă o matrice pătratică de nn linii și nn coloane ca parametru în funcția solve().
Implementați funcția solve() care va roti această matrice la 9090^\circ în sens trigonometric.

Antetul funcției solve() este următorul:

void solve(int n, int a[1001][1001]);

Restricții și precizări

  • Sursa trimisă va conține definiția funcției solve() și, eventual, includeri de librării sau de namespace-uri. Atenție, inițial nu este nicio librărie inclusă și niciun namespace declarat.
  • Matricea este indexată de la 1, adică elementul din colțul stânga-sus se află pe linia 11 și coloana 11.
  • Nu trebuie să scrieți funcția main(), nu trebuie să afișați nimic, trebuie doar să modificați matricea aa în memorie.
  • Un exemplu de sursă care se compilează corect este următoarea:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
void solve(int n, int a[1001][1001]) {
	a[1][1] = 6699;
	a[2][2] = 123456;
}
# Punctaj Restricții
1 40 1n1001 \leq n \leq 100
2 60 1n1 0001 \leq n \leq 1\ 000

Exemplu

Pentru n=2n = 2 și a=[3142]a = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}, funcția solve(n, a) va modifica matricea în a=[1234]a = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.

Log in or sign up to be able to send submissions!