Problem #30

summax

Time limit: 0.5s
Memory limit: 16MB
Input: summax.in
Output: summax.out

Avem o matrice triunghiulară cu n linii, cu elemente numere întregi. În această matrice putem construi un traseu după următoarea regulă:

  • primul element al traseului este elementul \(a_{1,1}\)
  • dacă elementul \(a_{i,j}\) aparţine traseului, atunci următorul element al traseului poate fi doar \(a_{i+1,j}\) sau \(a_{i+1,j+1}\), pentru orice 1≤j≤i≤n

Traseul se va codifica cu numerele de ordine ale coloanelor, parcurgând liniile de la 1 la n. Valoarea traseului este egală cu suma elementelor ce îl formează.Traseul evidenţiat în exemplul din dreapta are valoarea 5+4+6+5+4=24, şi se codifică cu 1,2,3,3,4.

Fie mulţimea tuturor traseelor de valoare maximă generate în ordine lexicografică și numerotate. Pentru exemplul alăturat avem șase trasee de lungime maximă:
traseul 1. 1 1 1 1 2 (5+2+7+6+4=24)
traseul 2. 1 1 1 2 2 (5+2+7+6+4=24)
traseul 3. 1 2 2 2 2 (5+4+5+6+4=24)
traseul 4. 1 2 3 3 4 (5+4+6+5+4=24)
traseul 5. 1 2 3 4 4 (5+4+6+5+4=24)
traseul 6. 1 2 3 4 5 (5+4+6+5+4=24)

Cerinţă

Cunoscând dimensiunea și elementele unei matrice triunghiulare, respectiv două numere naturale st şi dr (st≤dr), se cere să se determine:

  1. Numărul total al traseelor de valoare maximă. În cazul în care această valoare depășește 2000000000, se va tipări valoarea 2000000001;
  2. Traseele cu numerele de ordine st,st+1, ... ,dr.

Date de intrare

Fişierul summax.in conţine pe prima linie un număr natural v. Pentru toate testele de intrare, numărul v poate avea doar valoarea 1 sau 2.
A doua linie conține trei numere naturale n, st şi dr, separate prin spaţiu. Următoarele n linii conțin câte o linie a matricei triunghiulare astfel: linia i conține i elemente, și anume valorile \(a_{i,1} a_{i,2} ... a_{i,i}\) pentru orice 1≤i≤n.

Date de ieşire

Dacă valoarea lui v este 1, se va rezolva numai punctul 1 din cerință.
În acest caz, în fişierul de ieşire summax.out se va scrie un singur număr natural ce reprezintă numărul traseelor de lungime maximă.

Dacă valoarea lui v este 2, se va rezolva numai punctul 2 din cerință.
În acest caz, în fişierul de ieşire summax.out se vor tipări pe câte o linie n numere naturale separate prin spațiu, reprezentând codificările traseelor de valoare maximă cu numerele de ordine st, st+1, ... ,dr.

Restricții și precizări

  • 1 ≤ n ≤ 2000
  • 1 ≤ st ≤ dr ≤ 2 000 000 000
  • 1 ≤ dr – st ≤ 1000
  • elementele matricei triunghiulare sunt numere naturale strict pozitive
  • valoarea maximă a traseului nu depășește 1 000 000 000

Exemple

summax.in

1
5 2 4
5
2 4
7 5 6
6 6 5 5
3 4 3 4 4

summax.out

6

summax.in

2
5 2 4
5
2 4
7 5 6
6 6 5 5
3 4 3 4 4

summax.out

1 1 1 2 2
1 2 2 2 2
1 2 3 3 4

Explicații

Pentru primul exemplu:
v=1
Numărul traseelor de valoare maximă este 6.
(vezi exemplul de mai sus).

Pentru al doilea exemplu:
v=2
st=2 dr=4
S-au tipărit traseele cu numerele de ordine 2, 3 și 4.
(vezi exemplul de mai sus).

General info

Uploader: liviu

Author: Zoltan Szabo

Source: OJI 2016 XI-XII: Problema 2

Submissions