Concursul

Time limit: 0.2s Memory limit: 64MB Input: Output:

La concursul FLASG, care durează 33 ore, participă NN concurenți, iar ei trebuie să rezolve MM probleme.

Când un concurent rezolvă o problemă, este transmis un mesaj de forma x y h:mm, care înseamnă că concurentul xx a rezolvat problema yy, la ora hh și minutul mmmm. Apoi, la penalty-ul concurentului se adaugă numărul de minute care au trecut de la începutul rundei.

La final, clasamentul se face astfel: Dacă doi concurenți au la fel de multe probleme rezolvate, cel cu penalty-ul mai mic este pe un loc mai mic. Altfel, cel cu cele mai multe probleme rezolvate este pe un loc mai mic.

Cerință

Dându-se PP mesaje de acest fel, comisia vrea să afle cine este pe locul 1, iar voi trebuie să răspundeți.

Date de intrare

Pe prima linie se găsesc două numere întregi, N,MN, M și PP.Apoi, pe următoarele PP linii se vor găsi câte 4 numere naturale, xx, yy, hh și mmmm cu semnificațiile din enunț.

Date de ieșire

Pe prima linie se vor găsi id-urile concurenților de pe locul 1, acestea fiind reprezentate de valoarile xx citite.

Restricții și precizări

  • 1xN1051 \leq x \leq N \leq 10^5
  • 1yM101 \leq y \leq M \leq 10
  • 00mm5900 \leq mm \leq 59
  • 0h20 \leq h \leq 2
  • 1PNM1 \leq P \leq N \cdot M
  • Pot fi mai multe persoane pe primul loc. Dacă sunt, va trebui să le afișați în ordine crescătoare.
  • Un concurent poate să rezolve o problemă doar o singură dată.

Exemplul 1

stdin

2 3 5
1 2 1:20
2 3 0:02
1 1 0:43
2 2 0:10
2 1 2:59

stdout

2

Explicație

După cum se vede, concurentul 22 a rezolvat 3 probleme, iar concurentul 11 a rezolvat doar 22 probleme.

Exemplul 2

stdin

3 2 5
1 2 2:37
3 2 1:25
2 1 2:53
3 1 0:49
2 2 1:26

stdout

3

Explicație

Concurentul 11 a rezolvat o singură problemă, dar concurenții 22 și 33 au rezolvat ambii câte două probleme. Concurentul 33 a rezolvat prima problemă după 4949 de minute și a doua după 8585 de minute, așa că el va avea penalty 134134. În schimb, concurentul 22 a rezolvat prima problemă după 173173 de minute și a doua după 8686 de minute, având penalty 259259. Așa că, cel care câștigă concursul este concurentul 33.

Exemplul 3

stdin

3 2 5
1 2 2:37
3 2 0:39
2 1 0:19
3 1 1:20
2 2 1:40

stdout

2 3

Explicație

Concurentul 11 a rezolvat o singură problemă, dar concurenții 22 și 33 au rezolvat ambii câte două probleme. Observăm că și concurentul 22, și concurentul 33 au penalty egal cu 119119, așa că concurenții 22 și 33 sunt pe locul 11.

Log in or sign up to be able to send submissions!