Țeava

Time limit: 0.1s Memory limit: 512MB Input: Output:

Flaviu se uita la ASG pe live și a observat că acesta nu a folosit căutarea binară arătată de către Flaviu. Astfel, Flaviu a luat primul avion către casa lui ASG, a pus mâna pe o țeavă de dat în cap, și i-a lovit monitorul acestuia de NN ori, cu diferite puteri. Fie astfel aia_i - puterea loviturei ii. ASG și-a dus monitorul la amanet după ce l-a dat pe Flaviu afară din casă cu paleta de prins țânțari. Acolo, el va primi o sumă de bani în schimbul monitorului egală cu suma elementelor din șirul a cuprinse între două valori, fie ele stst și drdr, apoi între st+1st + 1 și dr+1dr + 1 și tot așa pâna când drdr devine egal cu NN.

Cerință

Aflați suma de bani pe care o primește ASG la amanet.

Date de intrare

Pe prima linie se va găsi un singur număr natural NN;
Pe a doua linie se vor găsi NN numere naturale, separate printr-un spațiu, reprezentând elementele șirului aa;
Pe a treia linie se vor găsi doar două numere naturale, stst și drdr.

Date de ieșire

Pe prima linie se va găsi un singur număr natural, acesta fiind rezultatul cerinței.

Restricții și precizări

  • 1N100 0001\leq N \leq 100 \ 000;
  • 1ai100 000 0001\leq a_i \leq 100 \ 000 \ 000;
  • 1st,drN1\leq st, dr\leq N.

Exemplul 1

stdin

6
1 2 3 4 5 6
2 5

stdout

32

Explicație

Elementele între pozițiile 22 și 55 sunt 2,3,4,52, 3, 4, 5, iar cele cuprinse între pozițiile 33 și 66 sunt 3,4,5,63, 4, 5, 6. Suma tuturor acestor elemente este 3232.

Exemplul 2

stdin

3
11 9 10
1 1

stdout

30

Explicație

Elementul cuprins între pozițiile 11 și 11 este, evident, 1111, apoi, cel cuprins între pozițiile 22 și 22 este 99, iar cel cuprins între pozițiile 33 și 33 este, evident 1010. Suma tuturor acestor elemente este 3030.

Log in or sign up to be able to send submissions!