6 de Pentagrame

Time limit: 0.75s Memory limit: 512MB Input: Output:

„6 de Pentagrame semnifică ajutorul și generozitatea” așa cum și comisia lotului de informatică vă oferă cu generozitate oportunitatea de a câștiga 100 de puncte pe următoarea problemă.

Se dau NN puncte de coordonate întregi în plan, fiecare având o greutate. O partiționare a planului prin punctul de coordonate (x,y)(x, y) se definește ca fiind împărțirea planului în 44 cadrane prin trasarea dreptei verticale de coordonată x+0.5x +0.5 și a dreptei orizontale de coordonată y+0.5y + 0.5. Greutatea unui cadran este suma greutăților punctelor aflate în acel cadran. Dezechilibrul unei anumite partiționări se definește ca fiind diferența maximă dintre greutatea a două cadrane.

Cerință

Pentru fiecare număr întreg xx intre 11 și N1N − 1 să se afle dezechilibrul minim pentru oricare partiționare printr-un punct aflat pe linia verticală de coordonată xx.

Date de intrare

Pe prima linie a intrării se găsește numărul NN.

Fiecare din următoarele NN linii conține 33 numere întregi xi,yix_i, y_i și wiw_i, reprezentând coordonatele celui de al ii-lea punct din plan, respectiv greutatea lui.

Date de ieșire

Ieșirea trebuie să conțină pe prima linie N1N − 1 numere, reprezentând dezechilibrele minime căutate.

Restricții și precizări

  • 1N200 0001 \leq N \leq 200 \ 000
  • 1xi,yiN1 ≤ x_i, y_i ≤ N pentru 1iN1 ≤ i ≤ N
  • 1wi1091 ≤ w_i ≤ 10^9 pentru 1iN1 ≤ i ≤ N
  • Punctele nu sunt neapărat distincte.
# Punctaj Restricții
1 7 1N2001 \leq N \leq 200
2 17 1N5 0001 \leq N \leq 5 \ 000
3 53 1N100 0001 \leq N \leq 100 \ 000
4 23 Fără restricții suplimentare.

Exemple

stdin

4
3 2 5
4 4 2
1 4 4
2 2 1

stdout

6
4
6

Explicație

Prima verticală aflată la coordonata x=1.5x = 1.5 desparte cele 44 puncte în 22 semiplane. În stânga verticalei se află punctul (1,4)(1, 4) iar în dreapta celelalte 33. Dacă alegem orizontala la coordonata y=3.5y = 3.5, obținem 44 cadrane: cadranul stânga-sus care conține punctul (1,4)(1, 4) cu greutatea 44, cadranul dreapta-sus care conține punctul (4,4)(4, 4) cu greutatea 22, cadranul dreapta-jos cu punctele (2,2)(2, 2) și (3,2)(3, 2) cu greutatea totală 66 și cadranul stânga-jos care nu conține niciun punct și are greutatea 00. Dezechilibrul devine 60=06 − 0 = 0.

Pentru x=2.5x = 2.5, selectăm y=2.5y = 2.5, astfel împărțind planul în 44 cadrane, fiecare cadran conținând exact unul din cele 44 puncte. Dezechilibrul este astfel 51=45 − 1 = 4.

Log in or sign up to be able to send submissions!