codificare

Time limit: 0.2s Memory limit: 64MB Input: codificare.in Output: codificare.out

În cadrul cercului de lingvistică Ioana a studiat diferite sisteme de codificare a mesajelor, însă i-a atras atenția codificarea par-impar care se aplică numerelor naturale. În această codificare fiecare cifră a unui număr crește cu valoarea 11 dacă cifra este pară, respectiv scade cu valoarea 11 dacă cifra este impară. Astfel, aplicând codificarea par-impar numărului 2546725467 se obține 3457634576, în timp ce numărului 123123 îi corespunde 3232 (conform regulii de codificare ar fi fost 032032, însă un număr nenul nu poate începe cu 00).

Cerință

  1. Dându-se un șir de nn numere naturale, să se determine cel mai mic și cel mai mare număr din șir care, prin codificarea par-impar, devin mai mari decât valorile lor inițiale.
  2. Să se determine câte numere naturale de kk cifre cu prima cifră cifcif devin palindrom prin codificarea par-impar.

Date de intrare

Fișierul de intrare codificare.in conține pe prima linie un număr natural CC.

Dacă C=1C = 1, a doua linie conține un număr natural nn, iar a treia linie conține un șir de nn numere naturale, separate prin câte un spațiu.
Dacă C=2C = 2, a doua linie conține un număr natural kk și o cifră cifcif, separate printr-un spațiu.

Date de ieșire

Dacă C=1C = 1, fișierul de ieșire codificare.out va conține două valori separate printr-un spațiu, reprezentând cel mai mic și cel mai mare număr din șirul dat care, prin codificare, devin mai mari decât valorile lor inițiale.

Dacă C=2C = 2, fișierul de ieșire codificare.out va conține un număr natural reprezentând numărul de numere naturale de kk cifre cu prima cifră cifcif care devin palindrom prin codificare.

Restricții și precizări

  • C{1,2}C \in \{1, 2 \}
  • 1<n<1 000 0001 < n < 1 \ 000 \ 000
  • 1<k<101 < k < 10
  • 1cif<101 \leq \text{cif} < 10
  • Pentru C=1C = 1, valorile din șir sunt numere naturale de maximum 99 cifre.
  • Se garantează că cel puțin un număr din șir devine mai mare în urma codificării par-impar.
# Punctaj Restrictii
1 50 C=1C = 1
2 50 C=2C = 2

Exemplul 1

codificare.in

1
6
865 6 988 20 7 5

codificare.out

6 865

Explicație

C=1C = 1, se rezolvă cerința 11. Numerele de pe a treia linie care prin codificare devin mai mari sunt 865865, 66 și 2020. Cel mai mic dintre acestea este 66, iar cel mai mare este 865865.

Exemplul 2

codificare.in

1
5
123 945 13 759 865

codificare.out

865 865

Explicație

C=1C = 1, se rezolvă cerința 11. Singurul număr de pe a treia linie care prin codificare devine mai mare este 865.

Exemplul 3

codificare.in

2
4 3

codificare.out

10

Explicație

C=2C = 2, se rezolvă cerința 22. Numerele de 44 cifre care au prima cifră 33 și care prin codificare devin numere palindrom sunt 30033003, 31133113, 32233223, 33333333, 34433443, 35533553, 36633663, 37733773, 38833883 și 39933993.

Log in or sign up to be able to send submissions!