Problem #188

arbore2

Time limit: 0.2s
Memory limit: 64MB
Input: arbore.in
Output: arbore.out

Se dă un arbore (graf conex aciclic) cu N noduri. Vrem să eliminăm noduri (împreună cu muchiile adiacente) din arborele dat, astfel încât numărul de componente conexe ale grafului rămas să fie maxim. Aflați care este numărul maxim de componente conexe pe care le putem obține și câte submulțimi distincte de noduri se pot elimina din arbore astfel încât să rămână la final acest număr maxim de componente conexe.

Date de intrare

Pe prima linie a fișierului de intrare arbore.in se va afla numărul natural N, reprezentând numărul de noduri ale arborelui. Pe următoarele N-1 linii se vor afla câte două numere X și Y, cu semnificația că există o muchie între nodurile X și Y.

Date de ieșire

Pe prima linie a fișierului de ieșire arbore.out se vor afișa două numere naturale reprezentând numărul maxim de componente conexe pe care îl putem obține, respectiv numărul de moduri în care putem obține acest număr de componente conexe modulo \(10^9+7\) (adică restul împărțirii acestui număr la 1 000 000 007).

Restricții și precizări

  • 1 ≤ N ≤ 100 000
  • Se acordă 40% din punctajul unui test dacă numărul maxim de componente conexe este corect.
  • Se acordă 60% din punctajul unui test dacă numărul de moduri este corect.
  • Pentru 20% din teste N ≤ 20
  • Pentru alte 30% din teste N ≤ 1000

Exemple

arbore.in

6 
1 2 
1 3 
1 4 
4 5 
4 6 

arbore.out

4 1

Explicaţii

Se șterg nodurile 1 și 4. Nicio altă submulțime de noduri șterse nu produce 4 sau mai multe componente conexe.

arbore.in

4 
1 2 
2 3 
3 4

arbore.out

2 5

Explicaţii

Se pot șterge următoarele submulțimi de noduri pentru a obține 2 componente conexe: {2}, {3}, {2, 3}, {2, 4}, {1, 3}

General info

Uploader: liviu

Author: Denis-Gabriel Mită

Source: ONI 2016 XI-XII: Ziua 2 Problema 1

Submissions