Numdiv

Time limit: 2s
Memory limit: 4MB
Input: stdin
Output: stdout

Se dă un număr natural N, să se afle numărul divizorilor lui N.

Date de intrare

Pe prima linie se află T, numărul de scenarii. Pe fiecare din următoarele T linii se găsește numărul N pentru fiecare scenariu.

Date de ieșire

Se vor scrie T linii, fiecare conținând răspunsul pentru scenariul respectiv.

Restricții

  • 1 ≤ T ≤ 2000
  • 1N10181 ≤ N ≤ 10^{18}

Exemplu

stdin

3
39
81
120

stdout

4
5
16

Problem info

ID: 128

Editor: liviu

Author:

Tags:

Log in or sign up to be able to send submissions!