Numdiv

Time limit: 2s Memory limit: 4MB Input: Output:

Se dă un număr natural NN, să se afle numărul divizorilor lui NN.

Date de intrare

Pe prima linie se află TT, numărul de scenarii. Pe fiecare din următoarele TT linii se găsește numărul NN pentru fiecare scenariu.

Date de ieșire

Se vor scrie TT linii, fiecare conținând răspunsul pentru scenariul respectiv.

Restricții

  • 1T2 0001 ≤ T ≤ 2 \ 000;
  • 1N10181 ≤ N ≤ 10^{18}.

Exemplu

stdin

3
39
81
120

stdout

4
5
16

Log in or sign up to be able to send submissions!