Problem #127

Sumdiv

Time limit: 0.02s
Memory limit: 64MB
Input: sumdiv.in
Output: sumdiv.out

Se consideră două numere naturale A şi B. Fie S suma tuturor divizorilor naturali ai lui \(A^B\).

Cerinţă

Sǎ se afişeze restul împǎrţirii lui S la 1 000 000 007.

Date de intrare

Pe prima linie a fişierului de intrare sumdiv.in sunt scrise cele două numere A şi B, separate prin cel puţin un spaţiu.

Date de ieşire

Prima linie a fişierului sumdiv.out va conţine restul împǎrţirii lui S la 1 000 000 007.

Restricţii

  • \( 1 \le A \le 10^{12}\)
  • \( 0 \le B \le 10^{18}\)
  • Restricțiile și cerința au fost modificate

Exemplu

sumdiv.in

2 3

sumdiv.out

15

Explicaţie

\(2^3 = 8\).
Divizorii naturali ai lui 8 sunt: 1,2,4,8. Suma lor este 15.

General info

Uploader: liviu

Author: Mihai Patrascu

Source: ONI 2002 XI-XII: Ziua 2 Problema 1 (Modificata)

Submissions