numere

Time limit: 0.05s Memory limit: 64MB Input: numere.in Output: numere.out

Pentru un număr natural nenul XX, se numește divizor propriu al lui XX, un divizor natural al lui XX, diferit de 11 și XX. De exemplu, pentru numărul 2020 divizorii proprii sunt 2,4,5,102, 4, 5, 10, iar numărul 2020 are 44 divizori proprii.

Cerință

Să se scrie un program care să rezolve următoarele probleme:

  1. Se dă un număr natural NN. Determinați cel mai mic număr din intervalul închis [1,N][1,N] care are număr maxim de divizori proprii.
  2. Se dau trei numere NN, MM și TT. Determinați câte intervale de forma [a,b][a,b] au proprietatea că există exact MM numere naturale care au TT divizori proprii.

Date de intrare

Fișierul de intrare numere.in conține pe prima linie un număr natural PP reprezentând cerința din problemă care trebuie rezolvată.

Dacă P=1P = 1 atunci pe a doua linie se găsește un număr natural NN, reprezentând extremitatea din dreapta a intervalului.

Dacă P=2P = 2 atunci pe a doua linie se găsesc trei numere: un număr natural NN, un număr natural MM și un număr natural TT cu semnificațiile din enunț.

Date de ieșire

Dacă P=1P = 1 atunci fișierul de ieșire numere.out conține pe o singură linie numărul cel mai mic determinat care are număr maxim de divizori.

Dacă P=2P = 2 atunci fișierul de ieșire numere.out conține pe o singură linie numărul de intervale determinate care au proprietatea cerută

Restricții și precizări

  • 1N100 0001 \leq N \leq 100 \ 000
  • 1M100 0001 \leq M \leq 100 \ 000
  • 1T100 0001 \leq T \leq 100 \ 000
  • 1abN1 \leq a \leq b \leq N
  • Pentru rezolvarea corectă a cerinței 11 se acordă 4040 de puncte, pentru rezolvarea corectă a cerinței 22 se acordă 6060 de puncte.

Exemplul 1

numere.in

1 
20

numere.out

12

Explicație

1212 are 44 divizori proprii și este cel mai mic număr cu 44 divizori proprii din [1,20][1,20].

Exemplul 2

numere.in

2
10 3 2

numere.out

6

Explicație

[1,10][1,10], [2,10][2,10], [3,10][3,10], [4,10][4,10], [5,10][5,10], [6,10][6,10] sunt cele 66 intervale în care se găsesc exact 33 numere cu 22 divizori proprii (66, 88, 1010 sunt numerele cu 33 divizori proprii).

Log in or sign up to be able to send submissions!